TÜRKİYE SİNİR VE RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ

KURULUŞ TARİHİ: 4 Ocak 1954
DERNEK KODU: 06.07.004

TSRSD, Bakanlar Kurulu’nun 06.10.1961 gün ve 5/1744 sayılı kararı ile kamu yararına derneklerdendir.

2021-2024
Yönetim Kurulu
Başkan: Berna Diclenur Uluğ
Başkan Yardımcısı: Yavuz Ayhan
Genel Sekreter: Mevhibe İrem Yıldız
Sayman: Elçin Özçelik Eroğlu
Veznedar: Koray Başar


Denetleme Kurulu Üyeleri
Başaran Demir
Aygün Ertuğrul
Ayşe Elif Anıl Yağcıoğlu

EĞİTİM ETKİNLİĞİ

ETKİNLİK TARİHİ 06.10.2021
Bipolar Bozukluk, Lityum Nörotoksisitesi ve Katatoni: Bir Olgu Sunumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Berna D. Uluğ
Olgu Sunumu: Araş. Gör. Dr. Anıl Alp
Tartışmacılar: Prof. Dr. Elif Anıl Yağcıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi İrem Yıldız
 
6 Ekim 2021 - 18:00-19:30

OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

DUYURU TARİHİ 12.03.2021
Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Olağan Genel Kurulu, 27 Mart 2021 tarihinde Saat 12.30’da Dernek merkezimiz olan Kavaklıdere Mahallesi Kenedy Cad. 98/4 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 5 Nisan 2021 tarihinde Saat 12:30’da Kavaklıdere Mahallesi Kenedy Cad. 98/4 Çankaya/ANKARA adresinde çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Gündemi
1-Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2-Divan Teşekkülü
3-Faaliyet ve Denetleme Raporlarının ve Mali Raporun Okunması
4- Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının ve Mali Raporun Görüşülmesi ve İbrası
5-Tüzük Değişikliği (Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün 28/01/2021 tarih ve E-74071012-450-4984 Sayılı yazısında belirtildiği üzere dernek tüzüğünün mevcut Dernekler Mevzuatına uygun hale getirilmesi öneri ve uyarısı gereğince tüzük değişikliklerinin yapılması)
6- Seçimler
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi
7-Dilek ve Temenniler
8- Kapanış

 
27 Mart 2021 - 12:30

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

TEDAVİYE DİRENÇLİ DEPRESYONA YAKLAŞIM

PROF. DR. BERNA D. ULUĞ, DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ŞEREF CAN GÜREL
5 Kasım 2020 - 18:30 - 20:00

POZİTİF VE NEGATİF SENDROM ÖLÇEĞİ (PANSS) UYGULAMA VE PUANLAMA EĞİTİMİ

PROF. DR. ELİF ANIL YAĞCIOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD
 
I. Bölüm - 29 Eylül 2020
II. Bölüm - 6 Ekim 2020
III. Bölüm - 13 Ekim 2020

PSİKOPATOLOJİ VE YARATICILIK: BİPOLAR BOZUKLUKTA SANAT OLUŞUYORSA TEDAVİ GEREKİR Mİ?

PROF. DR. E. TİMUÇİN ORAL
Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi - Murat Rezaki Toplantı Salonu
 
11 Aralık 2018

MAJÖR DEPRESYON: HANGİ HASTAYA HANGİ TEDAVİ

PROF. DR. BERNA D. ULUĞ, Yard. Doç. Dr. Sertaç Ak, Yard. Doç. Dr. Ş. Can Gürel
20 Haziran 2018

OYNAYAN ÇOCUKTAN SANATÇI VE SANATA: ÖTEKİ SAHNE

PROF. DR. CEM KAPTANOĞLU
9 Mayıs 2018

İLETİŞİM


  • Kenedy Caddesi No:98/4
    Kavaklıdere Ankara


  • Tel: (312) 427 7822


  • Faks: (312) 427 7802